Köpvillkor

Allmänt

Dessa villkor är tillämpliga på alla avtal som du sluter med CanSocks AB. Genom att beställa accepterar du de allmänna villkoren.

Vi kan inte garantera att de färger som visas på webbplatsen exakt återger de färger som plaggen har i verkligheten. Hur färgen återges beror på inställningar i din dator.

CanSocks reserverar sig för eventuella text- och bildfel samt prisförändringar. Eftertryck, kopiering och dylikt av texter och bilder på lannersocks.com är förbjudet utan CanSocks samtycke.

Priser och avgifter

Samtliga priser är i svenska kronor (SEK) och inkluderar gällande moms, för närvarande 25%. Priserna inkluderar inte expeditions- och fraktkostnaden som uppgår till 39 kronor. Priserna som anges vid beställningstidpunkten gäller genom hela köpprocessen.

Upprättande av avtalet

Du kan beställa på de sätt som beskrivs i webbshopen. Vid beställning av vara träffas avtal om köp först när CanSocks till av dig uppgiven e-postadress bekräftat beställningen ( Orderbekräftelsen ). Alla beställningar skall göras på lannersocks.com. Beställningen bekräftas endast om CanSocks kan fastställa kundens bostadsadress, i enskilda fall kan CanSocks neka en beställning.

Leverans

CanSocks kommer att iaktta största noggrannhet vid mottagandet och expediering av beställningar. CanSocks kommer att expediera de beställningar som företaget godkänt skyndsammast och i den ordningen de inkommit. Normalt sker leverans 1-3 arbetsdagar efter att beställningen inkommit, oftast direkt i brevlådan, men kan i enskilda fall ta något längre tid. Om en leverans inte kan ske på grund av att varorna inte finns på lager eller om den blir försenad av andra orsaker får du ett meddelande om detta. Vid väsentlig försening har du rätt att häva köpet men canSocks ansvarar inte för någon som helst skada till följd av att de aviserade leveranstiderna överskridits. Återbetalning av betalda varor sker då inom 30 dagar.

CanSocks skickar beställda varor med DB Schenker. Din beställning kommer att leveraras till ditt närmsta Schenker ombud.Du får ett mail/sms med information om utlämningsställe. För paket som inte blivit utlösta förbehåller sig canSocks rätten att debitera en avgift på 150 kronor för de kostnader som expedieringen orsakat oss. Outlösta paket omfattas normalt inte av ångerrätten.

Betalning

Betalning görs via Swedbank Pay. Du behöver ej vara ansluten till Swedbank för att tjänsten ska fungera. Du kan välja att betala med kort, Swisch, faktura eller på kredit. Du väljer betalningssätt när du gör din beställning. Tillämplig expeditions- och fraktkostnad redovisas i kassan under Frakt. Alla avgifter är inklusive moms. Inga övriga skatter eller avgifter tillkommer.  Pengarna dras från ditt konto vid beställningstillfället.

Personuppgifter

Kundnummer erhålles vid första köptillfället. Dina lämnade uppgifter (personnummer, namn, adress, tel o s v) lagras i Cansocks kundregister. Uppgifterna skyddas enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och lämnas aldrig ut till tredje part. Dina uppgifter används endast av Cansocks för att underlätta vår kundkontakt.

Ångerrätt

För dina inköp gäller en ångerrätt på 14 dagar. Under denna period har du en ångerrätt som innebär att du har möjlighet att utan några förpliktelser från din sida, bortsett från expeditions- och fraktkostnad, skicka tillbaka de artiklar du mottagit. Du skall i så fall skicka tillbaka varorna oskadade och oanvända. Retur kan ske till CanSocks AB, Stationsvägen 2, 51631 Dalsjöfors. Har betalning för varan skett via kortbetalning eller direktbetalning återförs pengarna till ditt konto. För att återbetalning skall kunna ske på bästa sätt måste bankkonto/personkonto tillsammans med kontaktuppgifter till dig alltid anges på retursedeln. Reklamation och konsumentskydd Om du får en felaktig eller felexpedierad vara åtar sig CanSocks att kostnadsfritt åtgärda felet genom att lämna en ny vara. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska så snart som möjligt efter att felet upptäckts kontakta canSocks. canSocks lämnar en funktionsgaranti för sålda strumpor avseende tåsöm, mönsterstickning och resår. Funktionsgarantin gäller i ett år från datumet för orderbekräftelsen.

Åldersgräns

Enligt lag kan CanSocks inte expediera beställningar till personer under 16 år. Om du är under 18 år bekräftar du genom din beställning att du har målsmans tillstånd.

Sekretess

CanSocks tar ansvar för alla personuppgifter, som du lämnar till oss eller som vi får del av när du gör en beställning eller registrerar dig som kund. Uppgifterna används för bedömning , tecknande och genomförande av leveransavtalet och för att förvalta den kundrelation som uppstår härav, däri inbegripet riktade marknadsaktiviteter som organiseras av CanSocks, för indrivning av utestående betalningar, bedrägeribekämpning och för att uppfylla lagenliga skyldigheter. CanSocks lämnar inga uppgifter till tredje part. Uppgifterna finns inom CanSocks-koncernen i egenskap av personuppgiftsansvarig. Begäran om insyn i dina personuppgifter kan du ställa till info@cansocks.se.  Läs vår sekretesspolicy

Force majeure

Under force majeure skjuts CanSocks förpliktelser upp. Om den period då force majeure råder är längre än 2 månader äger såväl du som CanSocks rätt att upphäva avtalet utan att det i sådana fall finns någon skyldighet att betala skadestånd. Med force majeure avses bland annat strejker, sjukdom hos personalen, transportstörningar, import/exportförbud, oavsett om detta förekommer hos företaget eller hos företagets leverantörer.

Tvister

CanSocks strävar i första hand efter att lösa eventuella tvister direkt med kunden. Skulle detta emellertid inte vara möjligt hänvisas alltid till Allmänna reklamationsnämnden. CanSocks följer alltid Allmänna reklamationsnämndens rekomendationer.

Bolagsinformation

CanSocks är registrerat med säte i Dalsjöfors.

Org. nr: 556469-4981

Momsregistreringsnummer: SE 55646949811